O nama

Online prodavnica Instituta je sajt specijalizovan za prodaju semena povrća koje proizvodi Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka.  Pored ovog specijalizovanog sajta za prodaju semena povrća (EC.institut-palanka.rs), dostupan Vam je i osnovni sajt na domenu www.institut-palanka.rs na kome se možete upoznati sa aktuelnim novostima iz Instituta, organizacijom, našim istraživačima i drugim bitnim informacijama.

U aktuelnoj sezoni 2020/2021 potrošačima je dostupno seme 94 sorti i hibrida, 24 biljne vrste povrća, organizovano kroz komercijalnu ponudu 145 artikla.

Seme koje proizvodi i prodaje Institut za povrtarstvo ispunjava i nadmašuje sve propisane norme kvaliteta. Procesi proizvodnje, dorade, ispitivanja i utvrđivanja kvaliteta, deklarisanja, pakovanja i obeležavanja u potpunosti su usklađeni sa Zakonom o semenu, Pravilnikom o kvalitetu semena poljoprivrednog bilja i svim drugim podzakonskim aktima. U ovim procesima nadzornu i kontrolnu funkciju vrše stručne organizacije i Uprava za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Ispitivanje i utvrđivanje kvaliteta vrši akreditovana laboratorija.

Institut za povrtarstvo je naučnoistraživačka ustanova. Osnivač Instituta je Republika Srbija. Pretežna delatnost Instituta je istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji. Institut obavlja naučnoistraživačku delatnost od opšteg interesa za Republiku Srbiju.

Institut pretežnu delatnost ostvaruje kroz primenjena i razvojna istraživanja usmerena ka zadovolјavanju potreba neposrednih korisnika rezultata istraživanja i osnovna istraživanja kao osnova za primenjena i razvojna istraživanja.

Institut obavlјa naučnoistraživačku delatnost radi ostvarivanja opšteg interesa kao akreditovani istraživačko-razvojni institut.

Institut pored naučnoistraživačke delatnosti obavlјa i druge poslove kojima se aktivno komercijalizuju rezultati naučnog i istraživačkog rada.

U obavlјanju delatnosti Institut obavlјa i sledeće poslove:
 • Proučavanje biologije, fiziologije, agrotehnike i ekologije povrtarskih  bilјaka,
 • Genetička proučavanja i oplemenjivanje povrtarskih bilјaka u cilјu stvaranja novih i popravlјanja postojećih sorti i hibrida,
 • Proučavanje i pronalaženje rešenja za savremene sisteme gajenja povrtarskih bilјaka,
 • Proučavanje bolesti, štetočina i korova polјoprivrednog bilјa i semena, ispitivanje metoda njihovog suzbijanja i proučavanje mera za sprečavanje, otklanjanje, suzbijanje i iskorenjivanje bolesti, štetočina i korova,
 • Stvaranje i održavanje predosnovnog i osnovnog semena,
 • VCU testovi (Value for Cultivation and Use Tests) - testiranje proizvodne i upotrebne vrednosti polјoprivrednog bilјa,
 • DUS testovi (Tests for Distinctness, Uniformity and Stability) - testiranje morfološkog opisa i ispitivanja različitosti, uniformnosti i stabilnosti sorti polјoprivrednog bilјa,
 • Prikuplјanje, proučavanje i održavanje domaćih i introdukovanih sorti i hibrida povrća za potrebe banke bilјnih gena,
 • Transfer i primena naučno-tehnoloških rešenja, tehnika i tehnologija u polјoprivredi,
 • Proučavanje sušenja i čuvanja povrća,
 • Stručna i zdravstvena kontrola proizvodnje semena i sadnog materijala,
 • Ispitivanje kvaliteta semena po zahtevima standarda za akreditovane laboratorije 17025.
Pored pretežne delatnosti (72.11) Institut obavlјa i sledeće delatnosti:
 • 01.11 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i ulјarica,
 • 01.13 Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih bilјaka,
 • 01.19 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih bilјaka,
 • 01.28 Gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilјa,
 • 01.30 Gajenje sadnog materijala,
 • 01.61 Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada,
 • 01.63 Aktivnosti posle žetve,
 • 01.64 Dorada semena,
 • 10.32 Proizvodnja sokova od voća i povrća,
 • 10.39 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća,
 • 10.41 Proizvodnja ulјa i masti,
 • 18.12 Ostalo štampanje,
 • 18.13 Usluge pripreme za štampu,
 • 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje,
 • 46.22 Trgovina na veliko cvećem i sadnicama,
 • 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama,
 • 47.76 Trgovina na malo cvećem, sadnicama, semenjem, đubrivima, kućnim lјubimcima i hranom za kućne lјubimce u specijalizovanim prodavnicama,
 • 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama,
 • 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta,
 • 58.11 Izdavanje knjiga,
 • 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja,
 • 58.19 Ostala izdavačka delatnost,
 • 71.12 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje,
 • 71.20 Tehničko ispitivanje i analize,
 • 72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama,
 • 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti,
 • 82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova,
 • 82.92 Usluge pakovanja i
 • 85.59 Ostalo obrazovanje.
Institut za povrtarstvo je 2016-te godine proslavio jubilarnih 70 godina uspešnog poslovanja.