• Biser 200g

Seme pasulja Biser u pakovanju 200g

Biljka: niska, visine oko 48 cm, rastresito žbunasta, dobro oblistala sa srednje krupnim liskama, cvet sitan, bele boje

Zrno: belo, ovalno okruglo, apsolutne mase 270 gr

Sazrevanje: ranostasan, sazreva za oko 74 dana; Namena: gaji se u čistoj kulturi

Otpornost: otporan prema virusu običnog mozaika pasulja (Bean common mosaic virus), tolerantan prema antraknozi (Colletotrichum lindemuthianum)

Napomena: veoma rodna sorta sa prinosom 3 - 4 t/ha

Seme je tretirano. OTROVNO. Seme je zagađeno i ne sme se koristiti za ishranu ljudi, domaćih životinja i divljači.

Biser 200g

  • 155 RSD