• Kelvedon 200g

Seme graška Kelvedon u pakovanju 200g

Biljka: srednje bujna, visine 45-55 cm, lišće krupno, zeleno

Mahuna: srednje krupna, zatupasta, blago povijena pri vrhu

Zrno: zeleno, srednje krupno, fine konzistencije i ukusa

Sazrevanje: rana, 69-70 dana od nicanja do tehnološke zrelosti

Napomena: pogodna za baštensku proizvodnju, prinos zelenog zrna 5-6 t/ha, namenjen za svežu potrošnju

Seme je tretirano. OTROVNO, TIRAM. Seme je zagađeno i ne sme se koristiti za ishranu ljudi, domaćih životinja i divljači.

Kelvedon 200g

  • 60 RSD