• Viola 3g

Seme salate Viola u pakovanju 3g

Biljka: srednje bujna, lisnati tip, naborane površine i oboda lista, primarni listovi krupni i ravni sa površinom zemljišta i intenzivno obojeni

Rozeta: mrke boje, krupnih listova, liske prekrivene antocijanom, u prečniku 30 cm, prosečne mase 400-420 g

Sazrevanje: spada u prolećne salate ranog stasavanja, u tehnološkoj zrelosti je za 65 dana od nicanja, sporo fruktificira u cvetonosno stablo

Napomena: gaji se kao rana prolećna salata, može da se gaji i kao ukrasna biljka

Viola 3g

  • 40 RSD