• Neva 20g

Seme salate Neva u pakovanju 20g

Biljka: srednje bujna, tip maslenke, ravne površine i oboda lista, primarni listovi nisu izraženi tako da sa glavicom čine upotrebljivi deo rozete

Glavica: zelene boje, listovi su zbijeni u pravilnu glavicu, u prečniku 12-13 cm, prosečne mase 220-240 gr

Sazrevanje: u tehnološkoj zrelosti je za 65 dana od nicanja, sporo fruktificira, spada u zimske salate ranog stasavanja

Napomena: otporna je na Botritis sp. i prema nekim sojevima LMV virusa, u zimski period treba ući u fazi dobro ukorenjenog rasada

Neva 20g

  • 110 RSD