• Palanačka rana 100g

Seme boranije Palanačka rana u pakovanju od 100g.

Biljka: uspravna i čvrsta, srednje bujna, visine do 40 cm, liske srednje krupne, svetlozelene boje, cvet beo

Mahuna: prava, dužine 13 - 14 cm, ovalno pljosnatog preseka, krta i nežna, žute boje

Sazrevanje: rana, od nicanja do tehnološke zrelosti 55 dana

Namena: pogodna za svežu potrošnju i zamrzavanje

Otpornost: otporna prema virusu običnog mozaika pasulja (Bean common mosaic virus), tolerantna prema antraknozi (Colletotrichum lindemuthianum)

Napomena: prinos se kreće od 12 - 16 t/ha

Seme je tretirano. OTROVNO. Seme je zagađeno i ne sme se koristiti za ishranu ljudi, domaćih životinja i divljači.

Palanačka rana 100g

  • 220 RSD