• Sirano F1 2g

Seme krastavca Sirano u pakovanju 2g

Biljka: izuzetno snažna, brzog porasta i sa listovima tamno zelene boje, ženskog tipa pola i vrlo je rodna

Plod: cilindričnog oblika, izrazito tamno zelene boje, sa jedva uočljivom uzdužnom svetlo zelenom šarom, poprečni presek ploda je okrugao, bradavice su umereno izražene, bodlje crne, plodovi su bez gorčine i šupljina

Sazrevanje: pripada grupi ranih hibrida

Otpornost: njegova osnovna karakteristika je izuzetno visoka rezistetnost prema plamenjači, ekonomski najznačajnijoj bolesti krastavca u našem klimatu

Sirano F1 2g

  • 40 RSD